زرشک پلو /محصولات/ ادویه-ساده-قلم

چوب دارچین

چوب دارچین

از 22,000 تومان

گشنیز

گشنیز

از 9,000 تومان

رازیانه

رازیانه

از 10,000 تومان

برگ بو

برگ بو

از 12,000 تومان

پرک سیر

پرک سیر

از 12,500 تومان

زیره سبز

زیره سبز

از 25,000 تومان

زردچوبه

زردچوبه

از 15,000 تومان

فلفل خشک قرمز

فلفل خشک قرمز

از 12,500 تومان

کنجد قهوه ای

کنجد قهوه ای

از 15,000 تومان

کنجد سیاه

کنجد سیاه

از 15,000 تومان

کنجد سفید

کنجد سفید

از 15,000 تومان

فلفل سیاه

فلفل سیاه

از 20,000 تومان

لیموعمانی زرد ریز

لیموعمانی زرد ریز

از 17,000 تومان

تمرهندی

تمرهندی

از 7,000 تومان

دانه شنبلیله

دانه شنبلیله

از 7,500 تومان

رازیانه ستاره ای

رازیانه ستاره ای

از 47,500 تومان

زنجبیل

زنجبیل

از 20,000 تومان

دارچین قلم شکسته

دارچین قلم شکسته

از 35,000 تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

از 9,000 تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

از 12,500 تومان

لیموعمانی زرد درشت

لیموعمانی زرد درشت

از 25,000 تومان

فلفل سفید

فلفل سفید

از 55,000 تومان

زیره سیاه

زیره سیاه

از 50,000 تومان

جوز هندی

جوز هندی

از 18,000 تومان

میخک

میخک

از 87,500 تومان

هل سیاه

هل سیاه

از 80,000 تومان

هل سبز

هل سبز

از 70,000 تومان

مشترک خبرنامه ما شوید

به روز ترین پیشنهادات و تخفیهای ما به را از طریق ایمیل دریافت کنید