زرشک پلو /محصولات/ ادویه-ساده-قلم

دارچین سیگاری

دارچین سیگاری

از 25,000 تومان

گشنیز

گشنیز

از 9,000 تومان

رازیانه

رازیانه

از 10,000 تومان

برگ بو

برگ بو

از 12,000 تومان

پرک سیر

پرک سیر

از 12,500 تومان

زیره سبز

زیره سبز

از 25,000 تومان

زردچوبه

زردچوبه

از 15,000 تومان

فلفل خشک قرمز

فلفل خشک قرمز

از 12,500 تومان

کنجد قهوه ای

کنجد قهوه ای

از 15,000 تومان

کنجد سیاه

کنجد سیاه

از 15,000 تومان

کنجد سفید

کنجد سفید

از 15,000 تومان

فلفل سیاه

فلفل سیاه

از 30,000 تومان

لیموعمانی زرد ریز

لیموعمانی زرد ریز

از 17,000 تومان

تمرهندی

تمرهندی

از 7,000 تومان

دانه شنبلیله

دانه شنبلیله

از 7,500 تومان

مشترک خبرنامه ما شوید

به روز ترین پیشنهادات و تخفیهای ما به را از طریق ایمیل دریافت کنید