زرشک پلو /محصولات/ آجیل-های-مخلوط

آجیل شیرین

آجیل شیرین

از 62,500 تومان

آجیل چهارمغز خام

آجیل چهارمغز خام

از 55,000 تومان

آجیل پودری(عربی)

آجیل پودری(عربی)

از 50,000 تومان

آجیل سلامتی

آجیل سلامتی

از 17,500 تومان

آجیل شورتبریز

آجیل شورتبریز

از 50,250 تومان

آجیل شور ممتاز

آجیل شور ممتاز

از 55,000 تومان

آجیل مشکل گشا

آجیل مشکل گشا

از 30,000 تومان

آجیل چهارمغز شور

آجیل چهارمغز شور

از 75,000 تومان

مشترک خبرنامه ما شوید

به روز ترین پیشنهادات و تخفیهای ما به را از طریق ایمیل دریافت کنید