زرشک پلو /محصولات/ آجیل-های-مخلوط

آجیل سلامتی

آجیل سلامتی

از 15,000 تومان

آجیل چهارمغز خام

آجیل چهارمغز خام

از 55,000 تومان

آجیل شور ممتاز

آجیل شور ممتاز

از 37,500 تومان

آجیل چهارمغز شور

آجیل چهارمغز شور

از 55,000 تومان

آجیل پودری(عربی)

آجیل پودری(عربی)

از 50,000 تومان

آجیل مشکل گشا

آجیل مشکل گشا

از 27,500 تومان

آجیل شیرین

آجیل شیرین

از 45,000 تومان

آجیل شورتبریز

آجیل شورتبریز

از 35,000 تومان

مشترک خبرنامه ما شوید

به روز ترین پیشنهادات و تخفیهای ما به را از طریق ایمیل دریافت کنید