زرشک پلو /محصولات/ ادویه-مخلوط

ادویه مرغ

ادویه مرغ

از 9,000 تومان

ادویه بریانی مرغ

ادویه بریانی مرغ

از 30,000 تومان

ادویه ماهی

ادویه ماهی

از 20,000 تومان

ادویه قورمه سبزی

ادویه قورمه سبزی

از 17,500 تومان

گرم مسالا کامل

گرم مسالا کامل

از 30,000 تومان

ادویه کله پاچه

ادویه کله پاچه

از 17,500 تومان

ادویه خورشت اسفناج

ادویه خورشت اسفناج

از 17,500 تومان

ادویه قیمه پلو

ادویه قیمه پلو

از 17,500 تومان

ادویه کرایی گوشت

ادویه کرایی گوشت

از 18,750 تومان

ادویه بریانی گوشت

ادویه بریانی گوشت

از 30,000 تومان

گرم مسالا پودر

گرم مسالا پودر

از 30,000 تومان

ادویه شاورما

ادویه شاورما

از 17,500 تومان

ادویه کاری ماهی

ادویه کاری ماهی

از 18,750 تومان

ادویه سمبوسه

ادویه سمبوسه

از 15,000 تومان

مشترک خبرنامه ما شوید

به روز ترین پیشنهادات و تخفیهای ما به را از طریق ایمیل دریافت کنید